Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy đánh bóng lệch tâm là gì?

Máy đánh bóng lệch tâm có đặc điểm là các chuyển động của đầu máy. Nó quay trên một trục chính trung tâm, và trục quay này xoay quanh một phần lệch tâm. Máy đánh bóng lệch tâm này có thể được so sánh với quỹ đạo của trái đất. Trái đất tự quay và nó cũng quay quanh mặt trời. Máy đánh bóng lệch tâm cũng được gọi là đánh bóng quỹ đạo vì lý do này.