097 749 1648
098 693 7270
096 888 3648
096 141 8833
096 898 2648

Công ty TNHH Uni Việt - Chuyên cung cấp các thiết bị rửa xe như: máy rửa xe cao áp, máy rửa xe hơi nước nóng, máy ra vào lốp, máy nén khí, cầu nâng 1 trụ, máy hút bụi, các hóa chất rửa xe, xi đánh bóng xe,...